The major difference between SharpBrows and countless other academies teaching microblading is very simple. 95% of our graduates will actually start providing microblading services. No matter what others claim their ratio to be, the industry average when it comes to microblading trainings is below 15%. A sad fact that thrives our success.


S.B.M.A. - SharpBrows Microblading Academy
Tõhusaim viis õppida microbladingu professionaaliks.

SharpBrows Microblading Academy on koolitus, mis on mõeldud sisenemiseks microbladingu maailma. See on osa SBMA koolitustest programmist ja selle tulemusena suudab osaleja teostada SharpBrows microbladingu protseduuri. Samuti on antud koolitus eelduseks SharpBrows Microblading Master koolitusele.


SharpBrows Microblading kursus - 2 päeva pikkune intensiivne koolitus

Antud koolitus on sobilik õpilastele, kes ei ole varem osalenud microbladingu koolitustel ja soovivad selle oskuse selgeks saada. Seetõttu on sageli osalejate hulgas näiteks väiksemate salongide omanikke, teiste valdkondade iluprofessionaale ja jumestamisega kokku puutunud inimesi. Sel koolitusel osalemise eelduseks ei ole varasem kogemus püsi- või poolpüsi tätoveeringute tegemisel. Hea on, kui osaleja omab teadmisi kulmudisainist ja -hooldusest, kuid ühelgi konkreetsel kulmukoolitusel osalemine ei ole antud koolitusel osalemise eelduseks.
 

Seda SharpBrows-i koolitust viime läbi väikestes gruppides, milles on 2-4 õpilast. Läbi kogemuste oleme jõudnud järeldusele, et antud oskusi ei ole võimalik rahuldaval tasemel õppida suurtes gruppides (siis ei saa koolitaja pöörata piisavalt tähelepanu igale osalejale).
 

Enne treeningpäevi. Selleks, et koolitus oleks efektiivsem, antakse registreerunud osalejatele juba enne koolitust ligipääs spetsiaalsesse SBMA treening-keskkonda internetis. Põhjus selleks on lihtne: vastasel juhul kuluks koolitusel teooria osa üle selgitamisele liiga palju aega. Oleme ise korduvalt kogenud, et mitmetel teistel säärastel treeningutel jääb liiga vähea aega praktika jaoks, sest koolitaja on sunnitud kogu teooria osa ette kandma. SharpBrowsi koolituse puhul on lähenemine teistsugune ning koolitaja ei peatu üksikasjalikult teooriaküsimustel, mis on osalejatele niigi selged või mida on osalejatel võimalik põhjalikumalt lugeda SharpBrows vastavast internetikeskkonnast. Kindalsti ei tähenda see seda, et koolituse teroreetiline osa oleks kuidagi piiratud või puudulik. Vastupidi, see on põhjalikum kui teistel sarnasetel koolitustel, kuid selle edasiandmise metoodika on lihtsalt uuenduslikum ning tõhusam.

 

 
day1.png
 

09.30 - 13.00
Teooria ja tehnikad

1. SISSEJUHATUS

 • Intro. Alustamine, reeglid ja hoiakud, osalejate tutvustmine,  koolituse eesmärk, ootuste selgitamine, SharpBrowsi koolituse eripärade tutvustamine.
 • Taust. Mis on microblading? SharpBrowsi microbladingu tehnika. Mis on püsitätoveerimise ja pool-püsitätoverimise plussid ja miinused. Kulmuvarjutamise (brow shading) põhimõtted.
 • Kulmu-vead. Mida peab microbladingu teostamisel kindalsti vältima? Mis eristab häid tulemusi halbades ja suurepäraseid tulemusi headest?
 • Tulemuse muutumine ajas. Värske ja paranenud tulemuse erinevus. Kuidas microbladingu tulemus muutub esimestel nädalatel peale protseduuri.

2. ETTEVALMISTUS

 • Töökoht. Microbladingu protseduuriks sobiva töökoha seadistamine. Mida sa täpslet vajad? Töö-ohutus. Hügieen. Miks on vaja töökoht puhtana hoida?
 • Enese ettevalmistamine.  Suhtumine ja hoiakud. Fookus ja keskendumine protseduurile. Praktilised harjutused keskendumiseks, et sooritada protseduur ideaalselt ka vaatama välistele segajatele.
 • Kliendi ettevalmistamine. Avatud hoiak kliendi suhtes. Suhtlemiskanal. Küsimused kliendi ettevalmistaiseks. Kliendi omavastutuse lepingu sõlmimine (lepin sisaldub õppematerjalides ja antakse kaasa ka faili kujul). Täpne järjekord, kuidas kliendile toimuvat kirjeldada. Kliendi ootuste reguleerimine.

3. TÖÖRIISTAD JA PIGMENDID

 • SharpBrows "pliiats". Milliseid tööriistu microbladingu protseduuiks kasutatakse?  Erinevad nõelad, nõelte suurused; Millised nõelad erinevates olukordades valida?
 • Mõõte-tööriist. Kuldne suhtarv ja seda näitav mõõtetööriist. Kuidas seda tööriista õigesti kasutada?
 • Pigments. Erinevad pigmendid. Raskemetallid pigmentides. Mis on mõistlik kulu oma pigemndivarude täiendamisel?
 • Tulemuse püsivus. Kui kaua püsib pigment nahas? Erinevad nahatüübid. Makeup-i mõju microbladingu tulemusele. Kuidas sõltub tulemuse püsivus teostaja tehnilistest oskustest?

4. PROTSEDUURI ALUSTAMINE

 • Tööriistade ettevalmistamine.  Microbladingu tööriista desinfitseeruimine. Steriliseerimine. Mis on erinevates riikides kehtivad reaalsed standardid tööriistade desinfitseerimise osas?
  Nahk. Mis täpselet toimub nahas protseduuri käigus? Kliendi naha ettevalmistamine. Naha puhastamine, Hügieen igas protsessi osas. Mis on reaalsed ohud kliendi tervisele? Mis on reaalsed ohud protseduuri teostaja tervisele?
 • Microbladingut teostamisest keeldumine. Millal keelduda protseduuri teostamisest? Sugulisel teel leviviad haigused. Teised viiruslikud haigused. Allergiad. Sünnimärgid. Armid, Rasedus ja imetamise periood. Naha-haigused. Kliendi kõrge vanus. Püsitätoveeringu olemasolu. Alopecia areata haigus.
 • Kulmukarvad. Kulmukarva ehtius. Kasvamine. Kliendi juuste ja kulmukarvade värvus. Õiget värvi pigmendi valimine arvestades kliendi juuste värvi ja nahatooni. Pigmendi värvi valiku selgitamine ja läbi rääkimine kliendiga.
 • Erinevad microbladingu stiilid. Erinevad lähnemised, D-d (3D, 6D, jne). SharpBrows stiil.
 • Tuimestamine. Protseduuri eelne tuimestus ja protseduuri järgne tuimestus. Kuidas mõjutab tuimestuse kasutamine protseduuri tulemust?
 • Erijuhud. Microbladingu teostamine päristätoveeringu peale. Microbladingu teostamine karvadeta nahale. Teise isiku poolt teostatud micronladingu korrigeerimine.

5. SHARP BROWS KULMUJIOONISED

 • Aasia versioon. Tutvustus. Millal seda joonist kasutada? Plussid ja miinused.
 • Ameerika versioon. Tutvustus. Millal seda kasutada? Plussid ja miinused.
 • Euroopa versioon. Tutvustus. Millal seda kasutada? Plussid ja miinused.

6. KULMU VARJUTAMINE (BROW SHADING)

 • Taust. Kuidas on tekkinud kulmuvarjutamise tehnika? Ajalugu. Seos püsi-tätoveeringu tegemisega.
 • Kasutusjuhud. Millal kliendile soovitada kulmuvarjutamist (brow shading)?
 • Kulmuvarjutamise tehnika. SharpBrows + Browshading tehnika. Kuidas saavutada parim lõpptulemus SharpBrows microbladingu ja kulmuvarjutamise ühedamisel.

13.45- 17.00
Kulmukuju joonistamise harjutamine

Kasutame suure osa päevast selleks, et harjutada õige kulmukuju joonistamist. Selle protsessi käigus kasutame ka kuldse suhtarvu (golden-ratio) tööriista kulmukuju väljamõõtmiseks. Tulemuseks peavad olema alati sümmeetrilised ja korrektse kujuga kulmud. Antud koolituse osa käigus töötab koolitaja ka iga osalejaga inviduaalselt ning selle tulemusena paraneb ka praktikas iga osaleja oskus välja mõõta ja joonestada korrektse kujuga kulmi.

Võrreldes mitme teise microbladingu koolitusega takerdub suure gurpi puhul enamik osalejaid juba selles faasis, selle pärast, et nad lihtsalt ei saa iseseisvalt kohe õige kulmu joonestamise ja seejärel selle sisu joonistamisega hakkama. SharpBrows koolitustel seda sellisel kujul juhtuda ei saa.


17.30 - 19.30
Näiteprotseduur + arutelu

SharpBrows professionaal teostab modellil kogu microbladingu protseduuri, mille käigus on praktikas näha päeva jooksul õpitu (SharpBrows microblading + kulmuvarjutus). See on väga oluline osa päevat, sest kirjeldatud oskused saavad osalejatele ka praktikas ning lähedalt vaadatuna selgeks. Kogu näiteprotseduur kestab 2 tundi, sest koolitaja selgitab üksikasjalikult ka kõiki protsessi osi. Näiteprotseduurile järgneb arutelu, mille käigus saavad vastuse kõik microbladingu tehnilist teostamist puudutavad küsimused, mis õpilastel tekkinud on.


ESIMESE PÄEVA LÕPP


 
day2.png
 

9.00 - 13.00
Praktika modellil

Kuna ei ole mitte ühtegi teist alternatiivset viisi microbladingu tehnika omandamiskes kui selle harjutamine, siis saavadki kõik osalejad teostada eeldatavasti oma elu esimese microbladingu protseduuri modellil Kui osalejal ei ole modelli, siis tagab selle SharpBrows. Tänu väiksele osalejate arvule saab ka koolitaja iga osalejaga personaalselt tööd teha ning vigade vältimine ning oskuste omandamise protsess on seetõttu oluliselt tõhusam.


13.45 - 14.30
Tagsiside ja vigade analüüs

Koolitaja annab osalejatele tagasisidet konkreetsete vigade osas, mida osalejad tegid ning analüüsib igat tulemust eraldi, tuues välja selle tugevused ja nõrkused. Antud koolituse osa tulemusena saab iga osaleja nn check-listi asjadest, mida kindalsti silmas pidada oma järgnevate microbladingu protseduuri teostamisel.


14.30 - 16.30
Praktika teisel modellil

Teine koolituspäev sisaldab ka praktikat teisel modellil. Antud osa koolitusest võib pidada juba esimeseks katsumuseks, kus osalejal tuleb teostada microbladingu protseduur võimalikult päriselu sarnasteselt. Loomulikult on koolitaja protsessi kaasatud, mis välistab suuremate vigade tegemise, kuid samas on muus osas kõik viidud maksimaalselt sarnaseks reaalse kliendile microbladingu protseduuri teostamisega. Teisele modellile teostatud tööd hindab koolitaja mitme erineva kriteeriumi alusel ning osaleja saab selle tulemusena täpse tagasiside selle osas, kuidas tulevikus protseduuri korrektselt teostada.


16.30 - 18.30
Oma microbladingu teenuse pakkumisega alustamine

Antud koolituse osas saavad õpilased selge ja täpse ülevaate sellest, kuidas tavaliselt on kõige mõttekam alustada oma microbladingu teenuste pakkumist. Samuti analüüsitakse seejärel iga õpilase juhtumit eraldi ning koolitaja annab selged soovitused arvestades õpilase olukorda ja eesmärke. Reeglina sisaldab see praktilisi nõuandeid selle kohta, kuidas oma teenuseid microbladingu kunstnikuna kõige tõhusamalt reklaamida, klientide leidmist sotsiaalmeedia kaasabil. "Enne" ja "Pärast" fotode tegemist oma töödest, kliendisuhete loomist ja hoidmist puudutavat ning iseseisvat eesmärkide seadmist.


18.30 - 19.00
Lõplik kokkuvõte ja osalejate õnnitlemine

Selle koolituse viimase osa käigus võetakse mõemal koolituspäeval õpitu kokku, koolitaja vastab veel tekkinud küsimustele ning osalejad saavad diplomid, mis tõendavad koolitusel osalemist.


TEISE PÄEVA LÕPP


Pilte SharpBrows microbladingu koolitustelt


Mida saavad osalejad täiendavalt koolituse tulemusena kaasa?

Kõik osalejad saavad endale SharpBrows-i starter-kit'i, mis sisaldab järgnevat.

SharpBrows starter kit

 • SharpBrows professionaalne microblading tööriist.
 • 30 nõela (mitu erinevat tüüpi).
 • Professionaalne veekindel pliiats.
 • SharpBrows'i kuldse suhtarvu mõõtetööriist.

Lisaks saab iga õpilane ka pigmente, mistõttu on ei ole kursuse lõpuks enam mitte ühtegi sisulist praktilist takistust, miks osaleja ei saaks alustada oma microbladingu protseduuride teostamisega.

Tunnistus. Kõik kursusel osalenud õpilased saavad ametliku SharpBrows microbladingu kunstniku tunnistuse, mis tõendab osalemist kursusel. Selleks, et saada SharpBrows professional tunnistus, on vaja teostada peale õppeprotsessi ka koolitaja poolt ette antud näidis-ülesanded. Kõikidel koolitusel osalenutel on õigus taotleda SharpBrows professional tunnistust, kuid see pole kohustuslik.

Kliendileping. Osalejad saavad kaasa kliendi omavastutuse lepingu, mis annab võimaluse maandada juriidilised riskid protseduuri teostamisel soovijatele.

Kliendimaterjalid. Lisaks saavad osalejad ka professionaalsed kliendimaterjalid, mida on võimalik kliendiele näidata ning mida enamik osalenutest kasutab reeglina oma microbladingu teenuste müümise lihtsustamiseks.


*- Kuna SharpBrows-i eesmärgiks on see, et koolitusel osalejad omandaksid microbladingu oskused päriselt, siis on lubatud koolituse käigus teha fotosid või protsessi osi ka filmida.
 


Registreeru kursusele

Kui soovid registreeruda kursusele juunis 2016, siis täida palun ära allolev vorm. 2-päevase kursuse hind 1299-1799 € (sõltub asukohast ja grupi suurusest). 

Koolituse broneerimistasu on u 30% koolituse maksumusest ja seda ei tagastata, kui õpilane ei saa / ei soovi osaleda.

Sinu nimi *
Sinu nimi