SharpBrows ottaa tietosuoja-asiat vakavasti. Pidämme hyvää huolta kaikesta asiakkaistamme saamastamme tiedosta. Haluamme myös mahdollistaa asiakkaille pääsyn omiin tietoihinsa sekä tulla unohdetuksi.

Tällä tiedostamme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja seuraavasti:

 • Helppokäyttöisen palvelun toimittamiseen
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen netissä ja kouluksissa
 • Palveluiden ja tuotteiden markkinoinnin parantamiseen
 • Verkkokaupan, Brow Analytics systeemin ja asiakaspalvelun kehittämiseen
 • Asiakaspalautusten käsittelyn nopeuttamiseen

   

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

ProBrows Europe OÜ
Rotermanni 2, Tallinn 74001
 

 

Mitä tietoja SharpBrows kerää ja säilyttää?

 1. Käyttäjän itsensä antamat tiedot

  Tunnistautumistiedot, kuten nimi
  Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite
  Maksutiedot, kuten laskutustiedot
  Sijaintitiedot palvelun lokalisointia varten
  Markkinointiviestiluvat
  Asiakkaan erillisellä suostumuksella annetut personoivat tiedot, kuten asiakaskyselyvastaukset

 

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

 • Toimitustiedot, kuten toimitusosoite ja valittu maksutapa
 • Ostoshistoria, kuten tilatut tuotteet, palautukset ja maksut
 • Microblading.fi verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot
 • Päätelaitteen tunnistetiedot
 • Verkkokauppasessiotapahtumat, kuten ostoskorilisäykset
 • Selaus- ja ostotiedoista pääteltävät tuotesuositukset
 • Ostotiedoista päätellyt asiakasryhmittelyt ja kiinnostuksen kohteet
 • Ostotiedoista päätellyt kokotiedot kokosuositusten antamista varten

 

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi microblading.fi, sekä- SharpBrows.com verkkokaupoista

Pääsääntöisesti tietojen lähde on verkkosivujen käyttäjä/asiakas itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta. Voit nähdä omistamasi tiedot asiakastilin kautta sekä halutessasi sinulla on mahdollisuus hävittää itseesi liittyvät tunnistetiedot.

 

Kuka voi käsitellä tietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain SharpBrowsin omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja asianmukaisesti. SharpBrowsin asiakastietojen käsittely järjestelmissä vaatii salasanakirjautumista ja henkilökunnastamme kukin näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Joissakin tapauksissa meillä on tarve siirtää tietoa kolmansille osapuolille, esim. säilytystä, analytiikkaa tai markkinointia varten. Käytämme näihin tarkoituksiin vain luotettuja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme tehneet kattavat tietosuoja- ja tiedonkäsittelysopimukset. Sopimuksissa on otettu huomioon lainsäädännön sekä EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. SharpBrowsin yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai jakaa näitä eteenpäin.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
ProBrows Europe OÜ
Rotermanni 2, Tallinn 74001
 

 

Mihin tietojani käytetään?

Henkilötietoja käytetään

 • Tilausten käsittelyyn, toimitukseen, arkistointiin ja kirjanpitoon
 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Microblading.fi, SharpBrows.com sekä SharpBrows.se -verkkokauppojen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastointiin
 • Paremman ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Estämään väärinkäytökset
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
 • Tietoja käsitellään asiakkaan ja SharpBrowsin väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

 

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

SharpBrowsin asiakastiedot sijaitsevat suojatussa konesalissa kryptatuissa tietokannoissa, joihin pääsy on rajoitettu. SharpBrowsin järjestelmien, konesalien sekä prosessien tietoturva ovat korkealla tasolla ja palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

SharpBrows noudattaa asiakastietojen käsittelyssä hyviä tietosuojakäytäntöjä ja pääsyä tietoihin valvotaan. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

 

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan niin halutessa hänen tietonsa voidaan anonymisoida, jolloin kaikki henkilötiedot poistetaan pseudonymisoimalla ne tilistä ja ostohistoriasta. Näin anonymisoidusta tilistä asiakasta ei voida tunnistaa eikä kyseistä tiliä pysty sellaisenaan enää palauttamaan. Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
 • iittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi
   

Asiakkaan oikeudet 

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin, jotka SharpBrowsilla on hallussaan sekä oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.

 • Pyytää meitä oikaisemaan tai poistamaan sinua koskevia tietoja

 • Tietyin edellytyksin pyytää tietojesi käsittelyyn rajoituksia tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Tietojen säilytys ja käsittely perustuvat antamaasi suostumukseen ja sinulla on luonnollisesti oikeus peruuttaa suostumuksesi. Tämä onnistuu anonymisoimalla tilisi: poistamalla tilisi peruutat samalla SharpBrowsille antamasi tiedonkäsittelyluvan. Tämän voit tehdä itse omalta asiakastilisivultasi.

Oikaisupyynnöt tai muut asiakastietoihisi liittyvät pyynnöt tai kysymykset voit lähettää asiakaspalveluumme. Mikäli huomaat käsittelyssämme tai toiminnassamme puutteita, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle. Kerrothan kuitenkin asiasta myös meille, jotta voimme korjata virheemme.

 

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

Voit pyytää SharpBrowsin järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

 

Miten voin vaikuttaa tietoihini tai tulla unohdetuksi?

Asiakastilisivultasi voit itse määrittää, korjata tai poistaa itsestäsi luovuttamia tietoja. Samoin pystyt päättämään, haluatko ottaa vastaan markkinointiviestejä. Pyrimme kehittämään asiakastiliin lisää vastaavia ominaisuuksia, jotta asiakkaillemme olisi mahdollisimman helppoa vaikuttaa omiin tietoihinsa. Tilin pystyt myös poistamaan anonymisoimalla sen, jolloin henkilötietosi yliajetaan tietokannoistamme.

 

Päätyykö tietojani kolmansille osapuolille?

Luovutamme verkkokaupan toiminnan kannalta välttämättömiä henkilötietoja kuljetus-, pankki- ja tietotekniikka-alalla toimiville yhteistyökumppaneillemme, joita ovat mm. DHL, PayPal, Braintree, MailChimp. Tällaisia yhteistyökumppaneita käytämme teknisistä, logistisista ja markkinoinnillisista syistä.

Esimerkiksi toimitusten mahdollistamiseksi osoite- ja yhteystietosi välittyvät logistiikasta vastaaville tahoille. Verkkokauppatapahtumista välittyy tietoa käyttämäämme sisältö- ja markkinointikohdennusjärjestelmään, johon vain meillä on pääsy. Maksutapahtuman yhteydessä maksutietosi kulkevat luotetun maksunvälittäjän kautta.

Kullekin taholle lähetetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämättömin tieto eikä näillä palveluntarjoajilla ole oikeutta käyttää tietojasi muuhun kuin palvelun toteuttamiseen. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu salattujen yhteyksien kautta.

 

Evästeet ja muu seuranta SharpBrowsin sivuilla

SharpBrowsin nettisivut hyödyntävät evästeitä sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen muistia. Nämä ovat SharpBrowsin nettisivujen luomia pieniä tiedostoja, joiden avulla pystymme keräämään verkkokaupan käyttäjistä analytiikkaa ja tarjoamaan paremmin toimivan verkkokaupan. Evästeitä käytetään mm. ostoskorin toiminnallisuuksiin, käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen. Oletusarvoisesti selaimesi evästeet säilyvät yhden kuukauden, ellet poista niitä erikseen. Evästeiden poistaminen onnistuu selaimesi asetuksista. Muista kuitenkin, että selaimeesi latautuu uudet evästeet, kun vierailet sivuillamme taas.

Evästeitä käytetään myös verkkokaupan sekä markkinoinnin personoinnin mahdollistamiseksi. Näiden kautta pystymme mm. analysoimaan ja kehittämään verkkokauppamme toimintaa, kohdentamaan verkkosivustosisältöä sekä kohdentamaan mainossisältöä.

 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

 

Mihin voin ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä asiakaspalveluumme: info@probrows.com